dijous, 4 d’octubre del 2018

NOTA PREMSA ILLES PER UN PACTE

“FAPA EIVISSA juntament amb tots els integrants d’ILLES PER UN PACTE, ens preguntem si els nostres representats polítics estan fent un veritable esforç de consens per fer realitat el que la comunitat educativa fa temps va aconseguir: un PACTE EDUCATIU.


La ciutadania ja els ha manifestat la seva voluntat i necessitat, què esperen a signar el PACTE EDUCATIU POLÍTIC que garanteixi estabilitat al nostre sistema educatiu? PACTE JA!!!!”


divendres, 9 de març del 2018

FAPA EIVISSA! PROU DISCRIMINACIÓ! 8 DE MARÇ



AINA TARABINI EN LES JORNADES PARLAM D'EDUCACIÓ

Interessant aproximació a les causes del fatídic abandonament escolar. La bona notícia és que hi ha molt d'espai de millora, tot està per fer, moltes coses han de canviar i entre tots podem fer-ho; la mala, que el procés és massa lent i seguim perdent i expulsant joves del nostre sistema educatiu sense donar-los alternatives. Ens hi hem de posar ja!!!


http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/03/07/jovenes-abandonan-sistema-educativo-estimulo/974119.html





dilluns, 5 de març del 2018

Matemàtiques que es toquen, es veuen i es viuen amb Anton Aubanell a les Jornades Parlam d’educació 2018








JORNADES PARLAM D'EDUCACIÓ

Ja han començat les xerrades sobre educació organitzades per l’Associació Professional de Docents en les quals FAPA EIVISSA col.labora  i ho fa perquè estam convençuts que una participació activa de les famílies a les escoles i tot el que les envolta suposarà una millora del sistema en general i de l’educació dels nostres fills en particular. No són xerrades adreçades només als docents.

Ara bé, per fer efectiva aquesta participació, és necessari que ens formem, que aprenguem com fer-ho de manera que realment sigui positiva.
Sé que no tenim gaire temps, que tots anam molt enfeinats ( jo també som mare treballadora ) i que hi ha famílies que per feina o altres raons no podran assistir a aquestes xerrades, però us demanaria que tots aquells que pugueu,  vengueu, perquè podeu estar segurs que aquestes xerrades ens donaran a conèixer eines per ajudar els nostres fill en el seu desenvolupament a les escoles i fora d’elles.

L’escola inclusiva és l’escola de tothom, on tots i totes tenen cabuda i poden participar en la mesura de les seues possibilitats. Implica un canvi de paradigma: de la importància única del currículum a una escola integral amb una educación completa. Això sense oblidar l’aprenentatge que suposa per l’alumne “típic” compartit aprenentatge amb alumnat de diversitat funcional”.

Les famílies també volem ser agents de canvi al sistema educatiu!!! Us hi esperem!!!

dilluns, 22 de gener del 2018

MESA DE DIÀLEG. PROBLEMÀTICA CONSUM D'ALCOHOL I DROGUES EN L'ADOLESCÈNCIA

NOTA DE PREMSA
La Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes d’Eivissa organitzà una Mesa de diàleg amb les diferents entitats d’arreu de l’illa per tractar la problemàtica del consum primerenc d’alcohol i drogues a l’adolescència. La Mesa va tenir lloc el dimecres 25 d’octubre a les 10:30 hrs. a les instal·lacions del Consell d’Eivissa.
            Des de la nostra federació venim  detectant ja fa temps l’enorme preocupació per aquesta qüestió, i havent analitzat la situació en nombroses ocasions hem arribat a la conclusió de que  les famílies per si soles no podem lluitar per revertir aquesta situació,  però, com a representants de 44 associacions de pares i mares on s’agrupen un gran nombre de famílies, repartides per tota Eivissa, volem ser el catalitzador de les actuacions que es duguin a terme per lluitar contra aquesta lacra.
            És per això que hem organitzat aquest Mesa, per intentar reunir a la major quantitat possible de persones, que des de diferents institucions i associacions treballen amb un mateix objectiu i que, estem segurs,  poden ser promotores d’estratègies conjuntes per afrontar el difícil repte que tenim al davant, PREVENIR EL CONSUM D’ALCOHOL I DROGUES EN MENORS.
            Aquesta problemàtica no afecta només a les famílies dels joves, sinó que implica a tota la societat. No podem considerar el problema de forma aïllada, separant als joves del context social en el que creixen i es desenvolupen com a persones autònomes, sinó de forma conjunta i així treballar sobre tots els elements involucrats: joves, família, centre educatiu, barri i municipi. És per això que tots ens hem d’implicar per  evitar aquesta introducció primerenca de consum d’alcohol, que més endavant va lligat també al consum de drogues.
         A nivell balear existeix la Plataforma d’Oci de Qualitat de la que FAPA EIVISSA, com a federació integrant de COAPA BALEARS, n’és entitat integrant. Però considerem que, donades les característiques específiques de cada illa i la nostra separació física, és necessari que des de cada illa es treballi i es coordini aquesta feina perquè tingui un resultat global i és per això que entenem que hem de  crear una Plataforma Insular per a combatre aquesta problemàtica de manera específica a Eivissa. Malgrat des de diferents institucions es duen a terme actuacions aïllades,  aquestes no tenen el resultat desitjat, creiem que precisament per aquest motiu, ser aïllades. Estem convençuts que una feina conjunta i coordinada entre representants de centres educatius, famílies, ajuntaments, entitats , federacions, i com no, la cobertura dels mitjans de comunicació,  serà l´única garantia d’èxit de qualsevol iniciativa o acció.
            És la nostra responsabilitat prendre consciència de la gravetat del problema  i prendre les mesures necessàries.
            Les entitats participants són les següents:
DELEGACIÓ TERRITORIAL D’EDUCACIÓ D’EIVISSA
DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA I CONSUM
AJUNTAMENT  SANTA EULÀRIA DES RIU
AJUNTAMENT EIVISSA
 AJUNTAMENT SANT ANTONI
AJUNTAMENT SAN JOSEP
 AJUNTAMENT SAN JOAN DE LABRITJA.
 CONSELL D’EIVISSA
 CENTRES SECUNDÀRIA –
EDUCADORS SOCIALS A CENTRES EDUCATIUS.
CAEB. CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE LAS BALEARES
PIMEEF
ASOCIACIÓN DE SALAS DE FIESTAS Y DISCOTECAS DE IBIZA
            Esperem ser capaços entre tots de introduir les mesures necessàries per  i iniciar un veritable canvi en la nostra societat per millorar la situació. El simple fet de mirar el problema de cara i desemmascarar la normalització de les conductes i hàbits d’oci entre els nostres fills serà una gran passa endavant.

           
           
             Josefa Costa Tur

            PRESIDENTA FAPA EIVISSA I COAPA BALEAR