dilluns, 22 de gener del 2018

MESA DE DIÀLEG. PROBLEMÀTICA CONSUM D'ALCOHOL I DROGUES EN L'ADOLESCÈNCIA

NOTA DE PREMSA
La Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes d’Eivissa organitzà una Mesa de diàleg amb les diferents entitats d’arreu de l’illa per tractar la problemàtica del consum primerenc d’alcohol i drogues a l’adolescència. La Mesa va tenir lloc el dimecres 25 d’octubre a les 10:30 hrs. a les instal·lacions del Consell d’Eivissa.
            Des de la nostra federació venim  detectant ja fa temps l’enorme preocupació per aquesta qüestió, i havent analitzat la situació en nombroses ocasions hem arribat a la conclusió de que  les famílies per si soles no podem lluitar per revertir aquesta situació,  però, com a representants de 44 associacions de pares i mares on s’agrupen un gran nombre de famílies, repartides per tota Eivissa, volem ser el catalitzador de les actuacions que es duguin a terme per lluitar contra aquesta lacra.
            És per això que hem organitzat aquest Mesa, per intentar reunir a la major quantitat possible de persones, que des de diferents institucions i associacions treballen amb un mateix objectiu i que, estem segurs,  poden ser promotores d’estratègies conjuntes per afrontar el difícil repte que tenim al davant, PREVENIR EL CONSUM D’ALCOHOL I DROGUES EN MENORS.
            Aquesta problemàtica no afecta només a les famílies dels joves, sinó que implica a tota la societat. No podem considerar el problema de forma aïllada, separant als joves del context social en el que creixen i es desenvolupen com a persones autònomes, sinó de forma conjunta i així treballar sobre tots els elements involucrats: joves, família, centre educatiu, barri i municipi. És per això que tots ens hem d’implicar per  evitar aquesta introducció primerenca de consum d’alcohol, que més endavant va lligat també al consum de drogues.
         A nivell balear existeix la Plataforma d’Oci de Qualitat de la que FAPA EIVISSA, com a federació integrant de COAPA BALEARS, n’és entitat integrant. Però considerem que, donades les característiques específiques de cada illa i la nostra separació física, és necessari que des de cada illa es treballi i es coordini aquesta feina perquè tingui un resultat global i és per això que entenem que hem de  crear una Plataforma Insular per a combatre aquesta problemàtica de manera específica a Eivissa. Malgrat des de diferents institucions es duen a terme actuacions aïllades,  aquestes no tenen el resultat desitjat, creiem que precisament per aquest motiu, ser aïllades. Estem convençuts que una feina conjunta i coordinada entre representants de centres educatius, famílies, ajuntaments, entitats , federacions, i com no, la cobertura dels mitjans de comunicació,  serà l´única garantia d’èxit de qualsevol iniciativa o acció.
            És la nostra responsabilitat prendre consciència de la gravetat del problema  i prendre les mesures necessàries.
            Les entitats participants són les següents:
DELEGACIÓ TERRITORIAL D’EDUCACIÓ D’EIVISSA
DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA I CONSUM
AJUNTAMENT  SANTA EULÀRIA DES RIU
AJUNTAMENT EIVISSA
 AJUNTAMENT SANT ANTONI
AJUNTAMENT SAN JOSEP
 AJUNTAMENT SAN JOAN DE LABRITJA.
 CONSELL D’EIVISSA
 CENTRES SECUNDÀRIA –
EDUCADORS SOCIALS A CENTRES EDUCATIUS.
CAEB. CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE LAS BALEARES
PIMEEF
ASOCIACIÓN DE SALAS DE FIESTAS Y DISCOTECAS DE IBIZA
            Esperem ser capaços entre tots de introduir les mesures necessàries per  i iniciar un veritable canvi en la nostra societat per millorar la situació. El simple fet de mirar el problema de cara i desemmascarar la normalització de les conductes i hàbits d’oci entre els nostres fills serà una gran passa endavant.

           
           
             Josefa Costa Tur

            PRESIDENTA FAPA EIVISSA I COAPA BALEAR