divendres, 11 d’abril del 2014

Declaració en defensa de l'educació en català

http://dbalears.cat/actualitat/balears/declracio.html

C.Polls | 11 abril 2014Tretze entitats vinculades amb l'àmbit educatiu han fet pública la Declaració en defensa de l'educació en català, aquest dijous a Can Alcover a Palma. Els impulsors d'aquest text demanen que la norma que substitueixi el Decret de tractament integrat de llengües (TIL) “garanteixi de bell nou l'ús progressiu del català com a llengua vehicular i de comunicació en l'àmbit de l'ensenyament”.

La Declaració cerca mostrar la necessitat de dotar el sistema educatiu balear “d'estabilitat” independentment de qui governi.

Els quatre eixos que vertebren la declaració són els següents:

1. Una vertadera autonomia dels centres docents per adaptar-se a la realitat, amb una gestió democràtica i transparent, i amb participació efectiva de tota la comunitat educativa.

2. Uns recursos econòmics i personal suficient per garantir el dret a l’educació, per poder implantar programes de millora i, especialment, per atendre la diversitat dins les aules.

3. Una nova regulació de l’ensenyament de les llengües, dissenyada per experts amb l’assessorament de la Universitat de les Illes Balears, consensuada, dotada de recursos suficients, adaptable al context de cada centre escolar i que aconsegueixi que l’alumnat, al final de l’escolaritat obligatòria, domini per igual les dues llengües oficials i sigui capaç d’entendre i expressar-se adequadament almenys en una llengua estrangera, principalment l’anglès.

4. Un pacte social i polític per l’educació que reculli les propostes anteriors i que sigui fruit del consens, per a la millora i l’estabilitat del sistema educatiu, independentment de qui governi.
La Declaració “no és una continuïtat del conflicte i pot ser adoptada per qualsevol ideologia”
Cristina Conti, de FAPA i membre de Crida; Tonina Cànoves, docent de la concertada i Pere Pol, de l'Assemblea de Docents, han estat els encarregats de llegir la Declaració i presentar en què consistirà la campanya de recollida de signatures per adherir-s'hi ja sigui a títol individual o com entitat.

Els docents han destacat que aquest document “no és la continuïtat del conflicte i és una declaració que pot ser adoptada per persones de qualsevol ideologia”.

És per això que a partir d’avui inicien un període de recollida de signatures al voltant de la Declaració obert a totes aquelles persones i entitats que es vulguin adherir amb la seva signatura o en la difusió i recollida de signatures.

Els impulsors volen que la ciutadania faci seva la Declaració i que es sumin el màxim d’entitats de l’àmbit educatiu o de qualsevol altre àmbit: associació de veïnats, col·legis professionals, associació en defensa de drets, institucions socials, entre d'altres.

La campanya de recollida de signatures així com d'altres accions es podran seguir a través del hastag #aBalearsVolem i del web http://www.abalearsvolem.com/. Els impulsors volen que la comunitat educativa, la societat en general i els partits polítics en particular, es posin d'acord per aconseguir una educació entesa com a servei públic, de qualitat i compensadora de les desigualtats socials.

Entitats impulsores de la Declaració: ADESMA (Associació de directors de secundària de Mallorca), ADIDE (Associació d’Inspectors d’Educació), ADIPMA (Associació de directors d’infantil i primària de Mallorca), Assemblea de Docents de les Illes Balears, Assemblea de Docents desCONCERTATS, Assemblea de Mestres i Professors en Català de les Illes Balears, COAPA Balears, Cooperatives d’Ensenyament de les Illes Balears, FAPA Mallorca, FE CCOO, FETE-UGT, Plataforma Crida i STEI-Intersindical.

L’Assemblea de Docents d’Eivissa convoca una marxa reivindicativa

http://www.noudiari.es/2014/04/lassemblea-de-docents-deivissa-convoca-una-marxa-reivindicativa/
@Noudiari/ El divorci entre la conselleria d’Educació del Govern balear i els docents dels centres públics continua allunyant ambdues parts. Així, dissabte 12 d’abril l’Assemblea de Docents d’Eivissa ha organitzat un acte reivindicatiu per manifestar de nou el seu desacord amb el sistema educatiu “i per demostrar que seguim en la nostra tasca per aconseguir l’escola pública que volem”.

Imagen de archivo de una rueda de prensa de la Coordinadora de Docentes. Foto: Coordinadora Professorat Preocupat.
Imagen de archivo de una rueda de prensa de la Coordinadora de Docentes. Foto: Coordinadora Professorat Preocupat.

Així, l’Assemblea de Docents ha convidat a tots els ciutadans “a fer unes passes per un sistema educatiu digne, arrelat a la nostra cultura i obert al món”. Els professors han afegit que no volen “fer cap passa enrere en la qualitat de l’ensenyament” i, per això i amb la voluntat de donar suport a la marxa organitzada a Mallorca per l’educació, a Eivissa han promogut un acte el dissabte 12 d’abril entre les 11h i les 13h a s’Alamera de Vila.

Marxa per l´Educació

Dissabte, 12 d'abril de 2014

I CAMINAM PER PODER SER I VOLEM SER PER CAMINAR...

        
L’Assemblea de docents us convida a fer unes passes per un sistema educatiu digne, arrelat a la nostra cultura i obert al món. No volem fer cap passa enrere en la qualitat de l’ensenyament.  Pels nostres infants, pels nostres joves, pel futur...

CAP PASSA ENRERE, TOTES LES PASSES ENDAVANT!

        
Quantes passes vols fer tu pel futur dels teus fills, alumnes, néts, nebots, germans, amics?
        Quantes passes podem fer tots plegats?
VINE A S'ALAMERA (VARA DE REI) EL DIA 12 D'ABRIL  D'11h   A   13h.

Camps advierte de que dar un aprobado general sería una medida «sancionable»

http://ultimahora.es/ibiza/noticias/local/2014/121699/camps-advierte-dar-aprobado-general-seria-medida-sancionable-1.html
| Eivissa | 08/04/2014

La consellera d´Educació, Joana Maria Camps, advirtió ayer que la medida de dar un aprobado general a los alumnos de Primaria y Secundaria –sobre la que deben decidir los docentes antes de acabar el mes de abril–, sería «sancionable» por suponer «una dejación de las funciones de los maestros y profesores».

«Es claramente una dejación de las funciones de los docentes, que deben dar las clases y evaluar, y dar un aprobado general implica una falta de evaluación», declaró Camps. En su opinión «es una responsabilidad personal de cada docente, es una medida que va en contra de los escolares de estas Islas y el Govern no puede permitir que se vaya en contra de ellos». Aunque no quiso adelantar medidas, sí advirtió que «es evidente» que se trataría de una medida «sancionable» y concretó que «al menos sería una causa que debería ser estudiada por la Inspección Educativa».

No obstante, reconoció que «en Balears tenemos muy buenos docentes y muy responsables, que velan por los escolares y esta actuación les perjudicaría». Camps insistió que el TIL no está provocando más suspensos.

El aprobado general es una propuesta remitida por la Assemblea de Docents a los centros para su debate y posterior votación en una asamblea general, como parte de las medidas de presión contra el TIL. El documento ya contempla la posibilidad de que la medida se considere un «acto ilegal» y, al respecto, indica que «mientras se disponga de una prueba escrita que acredite que el alumno ha superado los mínimos de las asignaturas no se puede acusar de ninguna ilealida».

Los docentes públicos proponen un aprobado general para presionar al Govern

http://ultimahora.es/mallorca/noticias/local/2014/121631/docentes-proponen-aprobado-general-para-presionar-govern-1.html

La Assemblea de Docents plantea a las asambleas de centros que discutan esta medida durante el mes de abril

| Palma | 08/04/2014 

Los docentes no se rinden y el curso escolar 2013-2014 se recordará como uno de los más movidos de la historia reciente de Balears. Este año académico, que comenzó con huelga indefinida por parte de los docentes, puede acabar con un aprobado general a todos los alumnos de Primaria y Secundaria.
La Assemblea de Docents ha elaborado un documento de propuesta de un aprobado general ya que «ante el débil retroceso de Bauzá, sería un error imperdonable bajar la guardia», en referencia a la flexibilización por parte del Govern de la aplicación del Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) a partir del próximo curso. Sin embargo, la entrada en vigor del decreto TIL este curso escolar sin el consenso de la mayor parte de la comunidad educativa y por imperativo legal del Govern supuso la ruptura entre Ejecutivo y docentes, que han realizado diversas acciones reivindicativas a lo largo del curso.

Explicación
Los docentes defienden: «En las condiciones actuales de recortes y de degradación del sistema educativo, cubrir las necesidades de nuestros alumnos es cada vez más difícil y, por tanto, resulta incongruente suspenderlos cuando no podemos dar respuesta a sus necesidades». Sin embargo, las asambleas de cada centro debatirán la propuesta de aprobado general a lo largo de este mes. La decisión final se tomará a final de abril en una asamblea conjunta.

El documento que se discutirá en los centros sostiene que un «curso anormal solo puede tener un final anormal», por lo que se propone el aprobado general, que «pasa por establecer una nota mínima de un 5 a cualquier alumno que se haya presentado a las pruebas». Esta medida, que fue un instrumento de lucha habitual en los últimos años del franquismo, se aplicaría a todos los nieves de Primaria y Secundaria -no solo a los cursos TIL- ya que «la política nefasta de la Conselleria d'Educació afecta al conjunto integral del sistema educativo no universitario y también a la totalidad de la comunidad educativa».
El objetivo de esta medida de presión es «concienciar a toda la sociedad y sobretodo a padres y alumnos de que el modelo que impone el PP es inviable, entre otras razones, porque no se ha consensuado, es un acto de improvisación, y un disparate pedagógico».
Desacuerdo

En caso de que alguna familia no esté de acuerdo con la medida, los docentes plantean que se discuta en el seno de cada centro. De todos modos, sostienen que repetir curso con las condiciones actuales de recortes «no garantiza alcanzar los conocimientos mínimos el próximo curso».

CONGRÉS – EL PARADIGMA PLURILINGÜE

Els dies 3 i 4 d’abril s’ha celebrat a la UIB, de Palma de Mallorca, el Congrés Internacional “El paradigme plurilingüe”, organitzat per les associacions de directors i el Cercle Educatiu, amb l’objectiu de debatre la introducció del plurilingüisme en el sistema educatiu, des de la vessant dels tècnics i els experts que el coneixen. Han assistit figures de reconegut prestigi internacional en els sistemes educatius plurilingües i en el seu ensenyament, com podeu comprovar al seu programa.

Donada la importància de l’aprenentatge de llengües i del conflicte que ha generat la insensata implantació del TIL a les Balears, FAPA Eivissa també ha assistit al congrés, junt amb membres de COAPA i d’altres federacions.

Podeu consultar el el document de les conclusions pdf i recomanacions dels experts que hi participaren, que ha publicat ADESMA a la seva web, així com les notícies i els resums que han sortit a la premsa.


http://adesma.net/index.php?option=com_content&task=view&id=232&Itemid=43 

Micromecenatge per les despeses del procés de la querella

Pàgina de la campanya de micromecenatge per les despeses del procés de la querella als senyors Bauzá, Estarellas i la senyora Camps

http://www.totsuma.cat/querellabauza 

Vídeo FAPA Menorca Querella Bauzá, Camps i Estarellas

Vídeo FAPA Menorca Querella Bauzá, Camps i Estarellas
https://www.youtube.com/watch?v=O2buJIqxzSs 

Querella contra Bauzá, Camps i Estarellas de FAPA Menorca

Ajudes individualitzades de menjador

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de març de 2014 per la qual es convoquen ajudes individualitzades de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2013-2014

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/8295/537069/resolucio-de-la-consellera-d-educacio-cultura-i-un 

Querella criminal contra Bauzá, Camps i Estarellas

http://www.arabalears.cat/balears/Querella-criminal-Bauza-Camps-Estarellas_0_1115888551.html

La Federació d'Associacions de Pares i Mares de Menorca els acusa per la comissió d'uns presumptes delictes de prevaricació, desobediència i impediment de l'exercici de drets cívics

07/04/2014

Divendres, dia 4 d'abril, la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Menorca (FAPMA) va presentar als jutjats d'Instrucció de Palma una querella criminal contra el president del Govern, José Ramón Bauzá; la consellera d'Educació, Joana Maria Camps, i el secretari autonòmic d'Educació, Guillem Estarellas, per la presumpta comissió d'uns delictes de prevaricació, desobediència i impediment de l'exercici de drets cívics.
Segons la FAPMA, l'acord per emprendre "accions legals" contra els responsables de la política educativa autonòmica arrenca de les assemblees de pares i mares que es van dur a terme els passats mesos de setembre i octubre. Inicialment, la FAPMA, les APIMA implicades i diversos pares i mares a títol particular van presentar un recurs d'alçada contra la resolució del secretari autonòmic d'Educació que imposava el projecte de Tractament Integrat de Llengües (TIL) als tres instituts de Maó i al de Ferreries. 

En aquell recurs ja s'advertia que, a parer de les entitats, aquestes resolucions vulneraven "el dret fonamental que assisteix pares i mares a participar en la gestió i el control del centres educatius". Tots els recursos van ser rebutjats el mes de desembre, basant-se en la interpretació -arbitrària segons la FAPMA- de l'article 20 del Decret 15/2013 de Tractament Integrat de Llengües. 

D'acord amb l'escrit d'acusació de la querella, la imposició dels projectes de TIL contra el parer del consell escolar dels centres podria constituir un delicte d'impediment en l'exercici de drets cívics. Per això, i d'acord amb l'article 542 del Codi Penal, aquest delicte consideren que "és punible amb la inhabilitació per a càrrec públic per un temps d'entre un a quatre anys". La querella es refereix també a l'obertura d'expedients disciplinaris als directors dels tres instituts de Maó, basada també en la interpretació desviada de l'article 20 del Decret de TIL i impulsada de nou per Estarellas. 

En aquest cas, es considera que l'actuació contra els directors "perseguia únicament represaliar-los políticament i intimidar la resta de la comunitat educativa, fent un ús arbitrari de les potestats administratives". Aquesta conducta podria constituir, a parer dels pares i mares de Menorca, un delicte de prevaricació previst a l'article 404 del Codi Penal i castigat amb inhabilitació per a càrrec públic per un temps d'entre set i deu anys.

Finalment, la querella es refereix també a l'adopció, el passat 6 de setembre, del Decret-Llei del TIL, dues hores després que la Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB deixàs sense efecte l'aplicació del Decret 15/2013 del TIL. Es considera, per tant, que aquesta actuació, imputada a Bauzá i Camps, podria constituir delictes de desobediència, de prevaricació i d'impediment en l'exercici de drets cívics previstos en la Constitució espanyola. 

D'acord amb l'article 410 del Codi Penal, la desobediència de resolucions judicials pot comportar la imposició de multes de tres a dotze mesos i la inhabilitació per a càrrec públic de sis mesos a dos anys. L'encàrrec i redacció de la querella s'ha finançat amb les aportacions voluntàries que es van fer a aquest efecte en la Marxa per l'Educació del 13 d'octubre. 

A més, s'ha iniciat una campanya de micromecentage per aconseguir els doblers necessaris per
sostenir el plet. Les aportacions es poden fer a l'adreça www.totsuma.cat/querellabauza, i es pretenen recaptar 7.000 euros. La FAPMA no dedicarà cap part del seu pressupost ordinari a finançar aquesta acció, de manera que se sostindrà exclusivament amb aportacions voluntàries.

dimecres, 2 d’abril del 2014

Calendari escolar del curs 2014-2015

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 26 de març de 2014 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2014-2015 per als centres docents no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/8294/536754/resolucio-de-la-consellera-d-educacio-cultura-i-un 

Camps: ´El trilingüismo permite a la clase obrera acceder a más lenguas´

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2014/04/01/camps-insistenuestro-modelo-educacion-publica/685129.html

La consellera defiende que el trilingüismo "permite a la clase trabajadora y obrea el acceso a más lenguas sin tener que pagar clases"

02.04.2014

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Joana Maria Camps, ha reiterado que el modelo de Baleares es el de "una educación pública, de calidad y trilingüe", tal como dijo el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, la semana anterior en un pleno extraordinario del Parlament.
Camps ha afirmado en el plenario de esta semana, con ocasión de una pregunta sobre el modelo educativo de socialista Lluís Maicas, que ha criticado que las declaraciones de la consellera sean "el eco de lo que le dictan" y a veces con "errores de pronóstico reservado".
Maicas ha reivindicado un modelo de "educación pública, universal gratuita y de calidad" que sean "competentes en tantas lenguas como le permita su capacidad sin olvidar que esta comunidad tiene una lengua propia en catalán minoritaria y aminorada, que necesita de una especial protección"
Camps ha negado que el Govern pretenda atacar el catalán con su modelo educativo. "No es verdad y ya está bien", ha dicho la consellera.
"No me dé lecciones (...) Ya está bien de hacer burlas y de hablar de la cultura y educación de otros. Ustedes no son un ejemplo de mucha cultura y educación como demuestran en el plenario", ha apuntado Camps, que ha vuelto a defender que la Conselleria que dirige quiere "lo mejor para los alumnos de Baleares".
Ha señalado que el trilingüismo "permite a la clase trabajadora y obrera el acceso a más lenguas sin tener que pagar clases".
Además, la consellera de Educación ha precisado que Baleares tiene "un problema endémico en el sistema educativo" y que este Govern solucionará.
Camps se ha dirigido a la diputada socialista Esperanza Marí, que le ha preguntado por los objetivos de su departamento para recuperar la calidad educativa.
Marí ha criticado el enfrentamiento del Govern con el sector docente, al que ha "maltratado y presionado por cuestiones inaceptables", lo que "ha erosionado el sistema educativo".
La diputada del PSOE ha echado en cara a Camps el aumento de un 20% en las ya "elevadísimas" ratios en las aulas de las islas (30 alumnos en ESO y 35 en bachillerato) mientras la Conselleria no ha incrementado la atención a la diversidad y acogida.
Marí ha abogado por mejorar la relación con los profesores, lo que incidirá también en la calidad educativa.
En este sentido, la consellera ha negado un maltrato hacia los docentes. "Los profesores son grandes profesionales y funcionarios que tienen un trabajo de buena calidad, afortunadamente. Ojalá todos estuviesen igual, y deben cumplir unas obligaciones", ha manifestado Camps, que ha defendido que Baleares tiene "grandes profesores" con algunas "excepciones".
Camps ha afirmado que mantiene un contacto permanente con los distintos sectores docentes, y que el Govern tiene "muchas ideas y proyectos" para mejorar la educación en las islas, que pasan por la competencia de idiomas, la formación profesional integrada, las pruebas de evaluación, entre otras iniciativas.

Las obras del nuevo instituto arrancarán «de inmediato»

http://ultimahora.es/ibiza/noticias/local/2014/121147/obras-del-nuevo-instituto-arrancaran-inmediato.html
| 01/04/2014

«No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero ha valido la pena el esfuerzo porque es una infraestructura muy necesaria. Hemos exigido mucho y hemos tenido puntos de discusión, pero sólo desde la colaboración se pueden tirar adelante proyectos por difíciles que sean». Con estas palabras el alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, destacó ayer en el acto de colocación de la primera piedra del segundo instituto la importancia de esta infraestructura educativa para el municipio. Las obras arrancarán «de inmediato», según destacó Marí, y tienen un plazo de ejecución de 11 meses y medio. «El contrato está firmado, están presentados todos los planes de seguridad y esta semana ya habrá movimiento», precisó. El alcalde recordó el convenio con el Govern por el cual el Ayuntamiento adelanta la financiación del nuevo instituto (cinco millones de euros) y el Ejecutivo autonómico deberá devolver en 10 años.
El presidente del Govern, José Ramón Bauzá, recordó que el pleno de Santa Eulària le trasladó «oficialmente» la necesidad de un nuevo instituto en septiembre de 2011. Sin embargo, conoció la «necesidad» en las Festes de Maig de ese año. «Este instituto nació realmente en un carro de ‘barana’», relató Vicent Marí, quien añadió que Bauzá se interesó, durante el desfile de carros, por un cartel en el que se pedía un segundo instituto: «Y le dije: ‘Jose Ramón, si ganamos las elecciones este instituto se tiene que hacer porque es muy urgente y muy necesario’ y me contestó ‘Vicent, estate tranquilo que este instituto lo haremos sí o sí’», relató Marí. «Haciendo las cosas bien y pensando en el interés general, aquella anécdota será una realidad», apostilló Bauzá, quien defendió que el Govern «trabaja para garantizar un sistema educativo que pivote sobre los alumnos. Apostamos fuerte por una educación pública y de calidad, que asegure a nuestros alumnos un futuro exitoso con el cual pretendemos una mejora de aptitudes y capacidades de los alumnos».
Por su parte, el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Serra, destacó que, junto con otras obras educativas, como la ampliación del colegio de Sant Gertrudis, se trata de «la inversión más alta en educación que se hará en esta comunidad durante esta legislatura» y demuestra que «Eivissa se está poniendo al día en infraestructuras», al tiempo que destacó la colaboración entre instituciones y deseó que se cumplan los plazos para terminar la obra.

Comunicat Assemblea de Docents de les Illes Balears video "Diàleg Impossible"

https://docs.google.com/document/d/1yAA4v1LEgdjByo51wRu1vGYSeZnwROH9LW6h_CPjvkA/edit

"Diàleg Impossible" per l´Assemblea de Docents de les Illes Balears

https://www.youtube.com/watch?v=fRSpSaCOfgQ

La Asamblea de Docentes escenifica en un vídeo el ´diálogo imposible´ con el Govern

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2014/03/29/docentes-denuncian-video-falta-dialogo/684597.html

Piden la reanudación de las negociaciones y critica que la Conselleria no "escuche a nadie"

29.03.2014 La Asamblea de Docentes ha presentado este sábado un vídeo con el que escenifican la falta de diálogo que, según su opinión, existe entre el Govern de Baleares y la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades y la comunidad educativa.
El vídeo, bajo el título 'Diálogo imposible' presenta a un jugador de frontón que, con una camiseta verde con un lema a favor de la educación pública, tira una pelota que impacta continuamente ante una pared en la que aparecen diferentes nombres como el del presidente, José Ramón Bauzá, de la consellera Camps o del secretario autonómico de Educación, Guillem Estarellas.
En un comunicado, la Asamblea ha recordado que el pasado mes de enero envió una carta a Camps pidiendo la reanudación de las negociaciones y ha criticado que este departamento "no escuche a nadie" y todavía no les haya contestado.
La entidad ha destacado su intención de "volver a las negociaciones vistos los problemas que está causando el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) y la política de recortes del Gobierno regional.
Además, ha criticado que en la rueda de prensa de Camps del pasado 21 de marzo se anunciase un "gran acuerdo" educativo para "flexibilizar el TIL" y se dijese que este pacto había sido firmado con las dos patronales de la escuela concertada presentes en el Consejo Escolar de las Islas Baleares (CEIB), "sin tener en cuenta la opinión de los representantes de la escuela pública, ni de las familias, ni de los sindicatos, ni de la Universidad".
Asimismo, se hizo extensible este acuerdo firmado únicamente con los centros concertados a toda la red de centros públicos, ha reprochado antes de lamentar la "postura reiterada de desprecio por la escuela pública" del Gobierno regional al "ni contestar" a sus peticiones de negociar los diferentes aspectos problemáticos.

Una alumna de 2º de bachillerato del IES Xarc graba un vídeo contra el machismo en ‘Soy mujer’

http://www.noudiari.es/2014/03/una-alumna-del-ies-xarc-graba-un-video-contra-el-machismo-en-soy-mujer/

Astrid Friederichs, una alumna de 2º de bachillerato del IES Xarc, pretende despertar conciencias con el vídeo Soy Mujer, que define como un “proyecto ibicenco pro igualdad de género, pro libertad de aborto, anti tópicos y anti todo lo que suponga limitar la libertad de la mujer”
El vídeo, que por el momento tiene 681 reproducciones, y subiendo, en Youtube, cuenta según la autora con “la colaboración de personas de todo tipo, edad, sexo y procedencia, tanto de Ibiza como de personas que me han enviado su aportación desde ciudades como Bilbao o Valencia. Cada una de ellas dice una frase, la mayoría en castellano y, algunos, en catalán”.
“Ustedes ocúpense de sus rosarios, que yo me ocupo de mis ovarios”, “porque el amor no es la hostia”, “es hora de que las mujeres tomen el poder, no sobre los hombres, sino sobre ellas mismas” o “no somos enemigas, somos mujeres y estamos en el mismo barco” son algunos de los mensajes que se pueden escuchar en la grabación, de apenas 2 minutos y 32 segundos de duración.

Pepita Costa en la cadena SER

http://ow.ly/uWlGu

Bauzá a Armengol: «La educación de calidad, pública y en catalán no es nuestro modelo»

«La educación de calidad, pública y en catalán no es nuestro modelo». Este comentario del president Bauzá, en respuesta a una pregunta que le plantearon Francina Armengol (PSIB) y Biel Barceló (Més) en el Parlament, inundó ayer las redes sociales y suscitó un debate paralelo al que se dio en el pleno. Entre otras cuestiones, dejó en segundo plano, el mensaje que Bauzá llevaba a la sesión plenaria coincidiendo con un nuevo debate sobre política educativa. El president, una semana después que se anunciara una flexibilización del TIL reduciendo las horas de inglés, aseguró que estaba dispuesto a «hablar» siempre que se sacara el tema lingüístico de la mesa de negociación.
Bauzá había insistido en uno de sus argumentos preferidos (atribuir a socialistas y Més su preferencia por «la inmersión lingüística en catalán») y afirmó que lo que Armengol entendía por «enseñanza de calidad» no tenía nada que ver con lo que entendía el resto de la ciudadanía.
Respuesta
«Educación pública en catalán no es nuestro modelo», dijo a Barceló. Y luego, respondiendo a Armengol, a la que trató de «catastrofista», afirmó que «la educación de calidad, pública y en catalán no es nuestro modelo».
Los gestos de sorpresa se hicieron patentes en toda la Cámara, tanto los escaños de la oposición como los del propio PP. Un alto cargo se lo comentó a Bauzá saliendo del salón de sesiones: «Es que si han entendido eso, se ha sacado de contexto», le dijo el president a su interlocutor.
A la vista de la polémica, este diario contactó con Presidència. «Lógicamente, el president no está contra la educación pública, lo que ha dicho es que el debate sobre el catalán está cerrado», matizaron desde el Consolat de Mar.
Francina Armengol había llegado al pleno con un decálogo para mejorar la calidad del sistema educativo. Sólo uno de esos puntos aludía al TIL. Bauzá optó primero por menospreciar y utilizó otro de sus argumentos recurrentes.
Más allá del TIL
El president pidió a Armengol que primero resolviera su proceso de primarias y que después se podían sentar a hablar. Señaló que el trilingüismo era inamovible, que no habría enseñanza sólo en catalán y que a partir de ahí se podía seguir hablando. Bauzá consideró que un año del TIL no es suficiente para resolver los problemas de la educación.
PSIB y Més ven muy difícil el acuerdo. Tanto Armengol como Biel Barceló pidieron ayer a Bauzá que destituyera a la consellera Camps y que asumiera directamente las negociaciones con la comunidad educativa.
El PSIB presentaba ayer en el pleno una moción con once propuestas sobre el conflicto educativo. Igual que Armengol, la portavoz del partido en materia educativa, la diputada Cristina Rita, dijo que había más asuntos además del TIL.
La diputada ‘popular’ Aina Maria Aguiló no ayudó mucho a acercar posiciones. De hecho, en un momento del pleno, acusó a Més de utilizar métodos «propios de la checa y los campos de concentración». Nel Martí (Més) había pedido al Govern que evitara que el Círculo Balear «intimide a los docentes».

Educació arriba a un acord per flexibilitzar l’aplicació del TIL en el curs 2014-15

http://www.noudiari.es/2014/03/educacio-arriba-un-acord-per-flexibilitzar-laplicacio-del-til-en-el-curs-2014-15/

La consellera d’Educació, Joana Maria Camps, ha anunciat avui que el Govern balear flexibilitzarà en tots els centres educatius públics i concertats la implantació del model educatiu basat en el Tractament Integrat de les Llengües (TIL) en referència al còmput d’hores mínim setmanals que s’impartiran el proper curs 2014-15 en llengua estrangera en l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO).
Fruit de les reunions mantingudes amb les patronals que engloben a 90 centres educatius concertats de les Illes, en els quals hi ha matriculats un total de 50.439 estudiants i on imparteixen classe aproximadament 3.500 docents, s’ha acordat que en el proper curs escolar es rebaixarà la impartició en llengua estrangera de tres matèries (la lingüística i altres dues de lliure elecció) o 7 hores setmanals a dues matèries (la lingüística i una altra de lliure elecció) i 5 hores setmanals.
Aquest mateix còmput es mantindrà en el curs 2015-16 quan el TIL s’implanti també, i en el que concerneix a l’Ensenyament Secundari Obligatori, al tercer curs del primer cicle de l’ESO. A partir del curs 2016-17, s’aplicarà tal com ja recull l’ordre de desenvolupament del TIL.
Aquesta modificació s’emmarca en les negociacions que la conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha dut a terme amb les principals patronals dels centres concertats (Educació i Gestió i Confederació Espanyola de Centres d’Ensenyament) amb les quals s’ha arribat a un acord visualitzat avui en el transcurs de la reunió del Consell Escolar de les Illes Balears.
La consellera ha agraït la capacitat de diàleg i la responsabilitat demostrada pels representants de l’ensenyament concertat per arribar a aquest gran acord per l’educació. Igualment, ha volgut agrair a tots els membres del Consell Escolar de les Illes Balears que s’han adherit a l’acord.
Cal recordar que, tal com fixa l’Ordre de Desenvolupament del TIL, en el proper curs, el nou sistema educatiu estarà implantat en primer i segon curs de segon cicle d’educació infantil; en tota primària; i en primer i segon curs del primer cicle de l’ESO.

Los institutos achacan a los recortes el aumento de la conflictividad en las aulas

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2014/03/21/institutos-achacan-recortes-aumento-conflictividad/682692.html

Directores de varios centros destacan que la causa de los problemas se debe al incremento de alumnos por clase

21.03.2014 La directora del instituto Balàfia, Margalida Marí, achacó ayer directamente a los recortes el aumento de la conflictividad en las aulas que, según la memoria del Institut per a la Convivència, se registró el curso pasado en los centros de las Pitiusas. En este mismo sentido se manifestó el director del instituto Algarb, Rafael Recio. Los datos de este organismo dependiente de la conselleria balear de Educación afirman que el curso 2012-2013 los centros de las Pitiusas tramitaron un total de 172 expedientes disciplinarios, 140 más (esto es, más de cinco veces más) que en el curso anterior. La memoria ya adelantaba que algunos de los centros achacaban los resultados a los recortes efectuados en los últimos años.
Tanto estos dos directores como la máxima responsable del instituto Quartó de Portmany, Carmen Guasch, sin embargo, aseguran que no tienen la sensación de que la conflictividad en las aulas haya aumentado en la medida que señala la memoria.
«No tengo la percepción de que, a nivel general, el curso pasado aumentara tanto», afirma Marí, quien, sin embargo, reconoce que sí se registraron más problemas en los grupos de primero de Secundaria. Marí cree que esto se debe a que el curso pasado la conselleria aumentó el número máximo de alumnos por aula hasta 30 y, además, incrementó las horas lectivas de los docentes.
«Si hay un 20 por ciento más de alumnos y los profesores tienen menos tiempo para atenderlos, aumentan las posibilidades de que se produzcan conflictos. En un aula con doce estudiantes es muy difícil que los haya», insistió Marí, que destacó que el curso pasado algunos grupos de primero de Secundaria eran «ingobernables» y se producían problemas casi cada día. Para la directora, una muestra de que los recortes son los causantes del incremento de la conflictividad se encuentra en que este curso, que la conselleria les ha permitido crear un grupo más de primero de Secundaria para reducir el número de alumnos por aula, se están contabilizando menos problemas de disciplina y comportamiento en el instituto.
Menos implicación familiar
La directora del Quartó de Portmany, por su parte, asegura que, al menos en su centro, no ha aumentado el absentismo escolar, como también ponía de manifiesto la memoria del Institut per a la Convivència (un 255% el esporádico, un 43% el intermitente y un 132% el crónico). «No ha habido apenas absentismo», insistió la directora del instituto de Sant Antoni, que destaca que cuando detectan casos de absentismo recurrente lo ponen en conocimiento de los servicios sociales del Ayuntamiento.
En el caso de la conflictividad, Guasch señala que el aumento viene siendo progresivo en los últimos años, pero que no se incrementó drásticamente el curso pasado, como afirma la memoria. La directora está convencida de que tanto esto como algunos de los casos de absentismo se deben a la cada vez menor implicación de los padres en la educación de sus hijos. «No les enseñan las cuatro normas básicas de educación y algunos faltan a clase porque no les controlan. No se levantan por la mañana y nadie vigila que vayan a clase», insistió.
El director del instituto Algarb, en Sant Jordi, también niega el incremento de la conflictividad y del absentismo en las aulas de su centro el curso pasado, aunque destaca que aumentó el número de mediaciones. Recio detalla que el centro cuenta con un plan de convivencia que intenta, a través de la mediación, evitar sanciones y apertura de expedientes a los estudiantes. «El curso pasado se hicieron más mediaciones que otros años, pero eso es positivo porque se reducen las sanciones», insiste el director del Algarb. Rafael Recio coincide con Marí en que las dos horas lectivas de más que están haciendo los docentes impide que puedan atender, como venían realizando hasta ahora, otros aspectos como la conflictividad. «No se puede hacer tanto como se hacía antes», insiste.
Menos absentismo
De la misma manera que la directora del Quartó de Portmany, Recio niega que haya aumentado el absentismo, algo que está convencido que se debe a la presencia, desde hace dos cursos, de un policía tutor. «Es algo automático, instantáneo, cuando detecta a algún alumno fuera de clase en horario lectivo, lo lleva al instituto. Realiza muchas actuaciones», apunta.
El director del instituto de Sant Jordi indica que este curso aún no tienen contabilizadas las faltas de asistencia, de manera que desconocen aún si el absentismo está aumentando o reduciéndose. «Ahora no es tan inmediato como antes. Con el aumento de horas lectivas tienes menos tiempo que antes para pasar las faltas, que es un trabajo», concluye Recio.

Informe de convivència 2012-2013

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=151&cont=42555

Joana Maria Camps: “El trilingüisme serà irrenunciable en les properes eleccions”

http://www.noudiari.es/2014/03/camps-el-trilinguisme-sera-irrenunciable-en-les-properes-eleccions/
Abril 02, 2014

La consellera d’Educació, Joana Maria Camps, ha assegurat avui que, malgrat les crítiques generalitzades del sector educatiu i l’oposició, “el trilingüisme serà irrenunciable quan vinguin les pròximes eleccions”. “Aquesta Conselleria i aquest Govern capitanegen un canvi del model educatiu”, del qual els seus impulsors estan “orgullosos”, ha subratllat Camps en el ple del Parlament en resposta als retrets dels diputats Cristina Rita (PSIB) i Nel Martí (MÉS).
La primera havia retret a la consellera que la seva política havia provocat la ruptura amb la Plataforma pel Pacte Educatiu, una entitat suprapartidista liderada pel Cercle d’Economia que, segons el parer de Camps, erra “en el diagnòstic” sobre els problemes del sistema d’ensenyament de les Illes. Segons l’opinió de la màxima responsable de l’educació balear, l’esmentada organització no és representativa del sector educatiu i les seves objeccions sobre la implantació del Tractament Integrat de Llengües (TIL) contrasten amb l’acceptació que ja té el nou model.
A més, el trilingüisme és una proposta planejada pel PP en les darreres eleccions que rep el suport majoritari dels votants, de manera que el Govern la mantindrà fins al final de la legislatura i els crítics l’”hauran d’aguantar”, ha sentenciat Camps. Pel que fa als suposats mals resultats del TIL esgrimits pels diputats de l’oposició, Camps ha subratllat que “no hi ha cap estudi científic” que avali aquesta tesi.
Cristina Rita ha ressaltat que la ruptura de la Plataforma pel Pacte Educatiu amb el Govern és una prova de la renúncia al diàleg del PP i posa en evidència que l’actual és una “legislatura perduda” per a l’educació i també per al desenvolupament dels alumnes.
“Per la comunitat educativa vostès ja no són futur”, hi ha insistit la diputada socialista, que ha acusat l’Executiu d’amagar les males dades d’absentisme i d’avaluació de l’aprenentatge de llengües. El nacionalista Nel Martí ha incidit en aquesta idea, perquè hi ha anàlisis independents que demostrarien que “amb el decret TIL hi ha més suspensos i s’assoleixen menys competències en les matèries”. Pel diputat de MÉS, Camps és la capitana del “Tiltanic” i “els nàufrags, milers i milers d’alumnes”..

El absentismo escolar en las Pitiusas es el más elevado de Balears

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2014/03/19/absentismo-escolar-pitiusas-elevado-balears/682094.html

La memoria del Institut per a la Convivència revela que 36 centros de Ibiza y Formentera abrieron 172 expedientes disciplinarios el curso pasado | Ibiza y Formentera son también las islas con una mayor conflictividad en las aulas

19.03.2014 Las Pitiusas están a la cabeza de Balears en absentismo escolar, según revela la última memoria del Institut per a la Convivència i l´Èxit Escolar (Convivèxit, dependiente de la conselleria de Educación), correspondiente al curso 2012-13 y que se ha realizado a partir de las memorias que han enviado 32 centros de Primaria y Secundaria de Ibiza y cuatro de Formentera. En estos colegios e institutos hubo 149 casos de absentismo intenso (faltan a entre el 25% y el 50% de las clases) y crónico (más del 50%), que representan el 0,46% y el 0,31%, respectivamente, del total de los alumnos; 168 intermitente (no han asistido a entre el 10% y el 25% de las jornadas), lo que representan el 0,88%, y 554 esporádico (han faltado a menos del 10%), proporción que alcanza el 2,89%. En todos los tramos, el porcentaje de alumnos que no asisten a clase supera a los de Mallorca y Menorca (ver cuadro), que con mucha diferencia es la isla donde menos alumnos faltan a las aulas y en la que hay menos conflictividad: tan solo hubo 10 casos de absentismo crónico y 4 de intenso. Los centros menorquines parecen un remanso de paz, a tenor de los datos. Por el contrario, las Pitiusas también tienen el mayor porcentaje de conflictividad de las islas.
El absentismo en las Pitiusas se ha disparado de los 337 casos que reflejaba la memoria del curso 2011-12 a los 871 del curso pasado, pero el director de Convivèxit, Jaime Isern, asegura que no se pueden comparar porque en el último estudio se cambió la metodología y se empezaron a recoger los números absolutos, mientras que en la memoria de 2011-12 se preguntaba a los centros por datos aproximados y debían contestar por tramos, no con números exactos (por ejemplo, entre 10 y 20). Sin embargo, la memoria no hace alusión a esta circunstancia, ni tampoco a que no pueda compararse con estudios anteriores. El lunes Isern explicó a Diario de Mallorca que el aumento de los conflictos en los centros de Balears (se han triplicado en un curso según los datos del Instituto) se debía a que había una muestra más amplia de centros que habían enviado sus memorias, cuando la realidad es que su número se ha reducido y ha pasado de 245 a 216.
Isern, que lleva tres meses al frente del Institut per a la Convivència, resta importancia a los datos negativos de aumento de la conflictividad y del absentismo y prefiere hacer una lectura positiva y destacar que los casos de alumnos que perturban la convivencia representan un porcentaje muy pequeño del total: «Hay que ver la parte positiva, la mayor parte de los alumnos van a clase con normalidad». Isern también considera que los datos de absentismo en las Pitiusas «no son demasiado exagerados».
La propia memoria recoge en sus conclusiones que varios centros culpan a los recortes del aumento de la conflictividad y el absentismo en el último curso, y que se resumen en más alumnos por aula y el incremento de la jornada lectiva de los profesores en Secundaria. Estas medidas se aplicaron justo en el curso al que corresponde la memoria. Sin embargo, Isern rechaza esta relación causa efecto e insiste en que no existe el incremento que reflejan las memorias ya que la de 2011-12 «no era tan exacta» y recogía menos casos de los que había en realidad. Es decir, restó validez al estudio que Convivèxit realizó hace dos cursos. Sin embargo, los datos de este organismo dependiente de la propia conselleria son la prueba fehaciente, según la oposición, de los efectos directos que tienen las medidas educativas del PP en las aulas: más conflictividad y más absentismo por falta de recursos y de profesores. «Creo que los problemas de convivencia no tienen nada que ver con si hay más horas lectivas de los profesores o ha habido recortes. El hecho de tener más alumnos por clase no significa que no se tengan que respetar las normas de convivencia», reflexiona Isern.
Nuevo patinazo de la consellera
Paradójicamente, la propia consellera de Educación, Joana Camps, desautorizó ayer en el Parlament estos datos cuando los expuso un diputado de Més para denunciar los perjuicios de la política del Govern. Camps, sin saber que eran datos oficiales de un organismo dependiente de su propia conselleria (y pese a que Diario de Mallorca les dedicó ayer dos páginas y una emisora los había difundido), espetó a Nel Martí: «No dé cifras que no estén comprobadas. Sea metódico y científico», proclamó ante el asombro de la oposición. Otra nueva anécdota que sumar a la consellera que más meteduras de pata tiene en su haber. Sin embargo, quizás la consellera no va tan desencaminada, después de que el propio director de Convivèxit cuestionara el rigor de las anteriores memorias de este organismo.
Más conflictividad
Las conductas graves en los centros educativos pitiusos se han disparado de las 150 que refleja la memoria del curso 2011-12 a las 362 de 2012-13; representan en las Pitiusas el 1,89% del total de alumnos, un poco por detrás de Mallorca (1,91%) y muy por encima de Menorca (0,83%). Isern insiste en que no se pueden comparar ambas memorias, que también en el caso de los expedientes disciplinarios muestran que las cifras se han disparado en las Pitiusas: si en el curso 2011-12 se abrieron 32 expedientes, en el pasado fueron 172, porcentaje que representa el 0,9% y que es el más alto de Balears (0,75% en Mallorca y 0,13% en Menorca). La muestra de centros pitiusos que contestaron a la encuesta es similar (33 en 2011-12 y solo tres más en 2012-13), por lo que no sirve para explicar esa disparidad de cifras.
Las Pitiusas registraron 3.068 casos de conductas contrarias a la convivencia, el 16%, cinco puntos más que Mallorca. La balsa de aceite menorquina se queda en un 2,9%. Las conductas más graves sumaron 362 en las Pitiusas (el 1,89%, similar al 1,91% mallorquín), frente a las 116 de Menorca (0,83%).

Es Vedrà lleva 16 meses con parte del patio vallado por peligroso

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2014/03/19/vedra-lleva-16-meses-parte/682105.html

Educación se comprometió en noviembre de 2012 a arreglarlo tras la denuncia de los padres, pero no lo ha hecho

19.03.2014 ­El colegio Es vedrà, en Sant Agustí, lleva 16 meses con una zona del patio vallada para evitar que los niños jueguen en ella. En noviembre de 2012, a principios del curso pasado, las familias denunciaron la situación en la que había quedado el colegio tras la reforma.
Una de las críticas que hicieron fue precisamente que en este espacio, una zona de tierra en la que hay dos canastas pequeñas, había una decena de arquetas que sobresalían hasta diez centímetros. Las familias denunciaron que eran un peligro para los niños.
Ya entonces, el Ayuntamiento de Sant Josep y la conselleria balear de Educación se comprometieron a hacer las reparaciones necesarias en las instalaciones. Sin embargo, el Govern balear no ha efectuado aún la que le correspondía, que es precisamente solucionar la zona de las arquetas.
La concejala de Educación de Sant Josep, María José Ribas, insistió ayer en que el Ayuntamiento no solo ha realizado las reparaciones a las que se comprometió (acondicionar del patio de Infantil con un suelo de caucho, juegos y una estructura para dar sombra), sino que ha pedido en varias ocasiones a la conselleria que lleve a cabo los arreglos pendientes. La conselleria de Educación, por su parte, no explicó ayer por qué aún no se ha llevado a cabo la reparación ni cuándo tiene previsto comenzarla.
En noviembre de 2012, tras visitar el centro una hora después de que las familias se manifestaran para denunciar los riesgos, la delegada de la conselleria balear de Educación en Ibiza, Belén Torres, reconoció que en el patio de las arquetas había «peligro» para los escolares. El entonces gerente del Institut Balear d´Infraestructuras i Serveis Educatius i Culturals (Ibisec), Pere Mas, señaló que se llevaría a cabo una intervención provisional hasta que se abordara la definitiva.
Casi un año y medio después de esa promesa, el centro continúa con el mismo problema. Unas vallas del Ayuntamiento de Sant Josep impiden que los alumnos, que ni siquiera han podido estrenar las canastas, accedan a esta zona, en la que el único cambio son las hierbas que han crecido.

Proves d'accés als cicles formatius de grau superior

Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 5 de març de 2014 per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se'n concreten aspectes sobre l’organització 

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/8285/535454/resolucio-de-la-directora-general-d-ordenacio-inno

La plataforma para el pacto educativo da por perdida esta legislatura

http://ultimahora.es/mallorca/noticias/local/2014/119723/plataforma-para-pacto-educativo-por-perdida-esta-legislatura.html

| Palma | 11/03/2014

La entidad resurge con la vista puesta en 2015 y en busca de consenso

Uno de los objetivos de la plataforma para la educación -Cercle per a l'Educació, formada por 30 entidades- es empezar la implementación de políticas acordadas en el curso 2015-2016, una vez celebradas las próximas elecciones autonómicas. Así lo explicaron ayer Manel Perelló, del Cercle d'Economia, y Antoni Morante, presidente de la Asociación de Directores de Secundaria de Mallorca, quienes ya dan por perdida esta legislatura en vistas a conseguir un gran pacto por la educación, objetivo por el que trabajan desde 2010.
Precisamente, a principios de junio de 2013, al finalizar el pasado curso escolar y con la tensión a flor de piel en el seno de la comunidad educativa, la plataforma decidió interrumpir su colaboración con la Conselleria d'Educació ante la inoperancia y falta de respuestas a sus propuestas. Según indicaron ayer, actualmente su relación con el Govern es nula.
Ilusión
En cualquier caso, la plataforma, que trabaja desde 2010, tiene la vista puesta en conseguir «un gran acuerdo social entorno a las medidas que den rumbo y estabilidad a nuestro sistema educativo». Aseguran que su objetivo «no es difícil de conseguir», por lo que quieren lanzar un mensaje «de ilusión y alentador» y escapar de «entrar en un debate con la administración». «Tenemos que mirar hacia adelante», dijo Perelló.
Desde la plataforma han lanzado la página web www.cercleeducatiu.org a través de la cual quieren dar a conocer su mensaje y su trabajo para llegar así al mayor número posible de personas.

Formación Profesional Básica

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf