dimecres, 2 d’abril del 2014

Educació arriba a un acord per flexibilitzar l’aplicació del TIL en el curs 2014-15

http://www.noudiari.es/2014/03/educacio-arriba-un-acord-per-flexibilitzar-laplicacio-del-til-en-el-curs-2014-15/

La consellera d’Educació, Joana Maria Camps, ha anunciat avui que el Govern balear flexibilitzarà en tots els centres educatius públics i concertats la implantació del model educatiu basat en el Tractament Integrat de les Llengües (TIL) en referència al còmput d’hores mínim setmanals que s’impartiran el proper curs 2014-15 en llengua estrangera en l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO).
Fruit de les reunions mantingudes amb les patronals que engloben a 90 centres educatius concertats de les Illes, en els quals hi ha matriculats un total de 50.439 estudiants i on imparteixen classe aproximadament 3.500 docents, s’ha acordat que en el proper curs escolar es rebaixarà la impartició en llengua estrangera de tres matèries (la lingüística i altres dues de lliure elecció) o 7 hores setmanals a dues matèries (la lingüística i una altra de lliure elecció) i 5 hores setmanals.
Aquest mateix còmput es mantindrà en el curs 2015-16 quan el TIL s’implanti també, i en el que concerneix a l’Ensenyament Secundari Obligatori, al tercer curs del primer cicle de l’ESO. A partir del curs 2016-17, s’aplicarà tal com ja recull l’ordre de desenvolupament del TIL.
Aquesta modificació s’emmarca en les negociacions que la conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha dut a terme amb les principals patronals dels centres concertats (Educació i Gestió i Confederació Espanyola de Centres d’Ensenyament) amb les quals s’ha arribat a un acord visualitzat avui en el transcurs de la reunió del Consell Escolar de les Illes Balears.
La consellera ha agraït la capacitat de diàleg i la responsabilitat demostrada pels representants de l’ensenyament concertat per arribar a aquest gran acord per l’educació. Igualment, ha volgut agrair a tots els membres del Consell Escolar de les Illes Balears que s’han adherit a l’acord.
Cal recordar que, tal com fixa l’Ordre de Desenvolupament del TIL, en el proper curs, el nou sistema educatiu estarà implantat en primer i segon curs de segon cicle d’educació infantil; en tota primària; i en primer i segon curs del primer cicle de l’ESO.