dijous, 9 de març del 2023

Convocatòria d'ajuts en espècie per a participar a programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres durant l'estiu del 2023.

Convocatòria d'ajuts en espècie per a participar a programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres durant l'estiu del 2023. Teniu tota l'informació a l'enllaç  https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5593416&coduo=204&lang=ca