dimarts, 26 de novembre del 2013

Jornada reivindicativa 28N

El proper dijous 28 de novembre, la federació d´APAS, amb el suport de la CPP, convidem a pares, alumnes i docents a una “tancada als centres”. La data d’aquesta nova jornada de protesta és el dia en que està previst que al Congrés de Diputats de Madrid s’aprovi la LOMQE. A més, també hi haurà tancades semblants a centres escolars de Mallorca, on des de l’any passat ja se n’han fet d’altres per denunciar la irresponsabilitat i immobilisme del Govern Autonòmic en termes educatius.
Les tancades són una activitat de proposta que impliquen a tota la comunitat educativa, i cada centre pot triar com desenvolupar-la. Hi ha  moltes possibilitats: xerrades informatives sobre la LOMQE, el.laboració amb les famílies de plafons o cartells informatius, sopar conjunt entre mestres i famílies... L’any passat, en alguns instituts de Mallorca, fins i tot alguns alumnes i professors passaren la nit al centre. La intenció és reivindicar l’escola com a espai de convivència i de diàleg, dos conceptes que ni el Govern de Madrid ni l’Autonòmic semblen entendre. I els seus objectius són exigir la represa de les negociacions i que la Conselleria hi acudeixi amb vertadera voluntat de negociar. Exigència que inclou també per enèsima vegada, que una representació dels APAS pugui assistir a aquestes negociacions en qualitat d’observadors, de manera que es garanteixi la seva transparència. Els pares i mares han de poder saber de primera mà què s’hi diu, què s’hi proposa, i quines són les posicions de cada part, i de cap manera tolerarem que es repeteixi la pantomima que el secretari Estarellas  i la consellera Camps varen escenificar el passat mes d’octubre.

Les entitats convocades de la tancada són les AMIPAS dels centres de Balears i ja s’estan gestionant els permisos que ha de donar cada equip directiu.Un exemple d´activitat a la nostra illa:

A l´IES Algarb, l´AMIPA del centre proposa penjar una tela verda llarga durat tota la jornada de dijous, amb un text-denuncia valorant l’actuació de la Conselleria amb un 0. Es permetran signatures d’adhesió al missatge. Cap a les 20.30 hores es farà una concentració mostrant la tela i amb cada un dels presents alçant un “0”.


Us animem a impulsar les activitats que cregueu més convenients per al vostre centre.

__________________________________________________________________


Jornada reivindicativa 28N
El próximo jueves 28 de noviembre, FAPA Eivissa, con el apoyo de la CPP, invitamos a padres, alumnos y docentes a una “tancada als centres”. La fecha de esta nueva jornada de protesta es el día en que está previsto que al Congreso de Diputados de Madrid se apruebe la LOMCE. Además, también habrá encierros parecidos en centros escolares de Mallorca, donde desde el año pasado ya se han hecho otros para denunciar la irresponsabilidad e inmovilismo del Gobierno Autonómico en términos educativos.Los encierros son una actividad de propuesta que implican a toda la comunidad educativa, y cada centro puede elegir cómo desarrollarla. Hay muchas posibilidades: charlas informativas sobre la LOMCE, elaboración con las familias de plafones o carteles informativos, cena conjunta entre maestros y familias... El año pasado, en algunos institutos de Mallorca, incluso algunos alumnos y profesores pasaron la noche en el centro. La intención es reivindicar la escuela como espacio de convivencia y de diálogo, dos conceptos que ni el Gobierno de Madrid ni el Autonómico parecen entender. Y sus objetivos son exigir la reanudación de las negociaciones y que la Conselleria acuda con verdadera voluntad de negociar. Exigencia que incluye también por enésima vez, que una representación de las APAS pueda asistir a estas negociaciones en calidad de observadores, de forma que se garantice su transparencia. Los padres y madres tienen que poder saber de primera mano qué se dice, qué se propone, y cuáles son las posiciones de cada parte, y de ninguna forma toleraremos que se repita la pantomima que el secretario Estarellas y la consellera Camps escenificaron el pasado mes de octubre.Las entidades convocadas del encierro son las AMYPAS de los centros de Baleares y ya se están gestionando los permisos que tiene que dar cada equipo directivo.Un ejemplo de actividad en nuestra isla:

En el IES Algarb, la AMYPA del centro propone colgar una tela verde larga durante toda la jornada del jueves, con un texto-denuncia valorando la actuación de la Conselleria con un 0. Se permitirán firmas de adhesión al mensaje. Hacia las 20.30 horas se hará una concentración mostrando la tela y con cada uno de los presentes levantando un “0”.Os animamos a impulsar las actividades que creáis más convenientes para vuestro centro.