divendres, 8 de novembre del 2013

Propostes conjuntes FAPA Eivissa, FAPA Formentera i Associació de Directors de Secundària

La FAPA d’Eivissa,  la FAPA de Formentera, l’associació de directors i directores de Secundària i de centres de Règim Especial de Les Pitiüses, i la majoria de directors i directores de Primària d’Eivissa i Formentera, davant l’absència de cap progrés a les negociacions entre la Conselleria i els comitès de vaga després d’onze reunions, volem aportar una sèrie d’idees que puguin apropar postures entre les parts i propiciar un nou impuls al procés negociador. L’objectiu de la nostra proposta és afavorir la consecució d’una sèrie d’acords concrets que puguin posar punt final al conflicte educatiu.

Hem de manifestar el nostre suport a la feina duta a terme per les assemblees de professorat, i que en molts de casos no ha estat escoltada. Amb aquestes propostes no volem en cap cas ni deslegitimar ni usurpar el paper de les assemblees, més al contrari volem avençar en la consecució d'objectius profitosos per tots.

En primer lloc, i per tal d’avançar en les negociacions, creiem indispensable:

1. La necessitat de d’incloure mediadors en del procés. Les associacions de directors i directores de les Illes varen proposar el rector de la UIB com a mediador i la proposta no fou acceptada per la Conselleria. Cal un mediador acceptat per les dues parts que afavoreixi sortir de “l’impasse” actual.

2. La participació, tal i com reclamam des de fa temps, de les associacions de pares i mares com a observadors.

3. La possibilitat de signar acords parcials respecte a les reivindicacions hauria de ser una realitat a la negociació, ja que d’aquesta manera es podria desbloquejar més fàcilment el conflicte.

I en segon lloc, tot i que pensam que el TIL caldria derogar-lo, que la llei de símbols hauria de ser retirada i que cal reintegrar els directors de Menorca en el seu càrrec amb caràcter immediat, també trobam que tota negociació implica una cessió i un acord entre dues parts, i per això proposam que:

  • El TIL s'implanti només a educació infantil i amb recursos necessaris per tal de fer-ho amb un mínim de garanties (suports, desdoblaments, lectors) i que una mesa d’experts sigui l’encarregada de controlar i avaluar el seu desenvolupament. Les avaluacions de competència lingüística a 1r, 3r i 5è de primària, proposades per la Conselleria per la setmana vinent no tenen cap sentit ara per ara, sobretot si tenim en compte que no fa gaire es van fer públiques les avaluacions realitzades el curs passat, i per tant, consideram que no s’han de realitzar.

  • Llei de símbols. Es podria treure de la negociació si el govern es compromet a acceptar esmenes o aportacions durant l’actual tramitació parlamentària i abans de la seva aprovació.  Poden discutir-se els aspectes referits a educació amb els sindicats de docents, la FAPA i les associacions de directors de les Illes Balears abans de la seva aprovació definitiva.  • Expedients als directors. Ja han estat readmesos com a professors i  l'expedient no és gens consistent. Pensam que han de tornar a ser directors en poc temps. La Conselleria ha de tenir el compromís ferm de resoldre al més aviat possible els expedients i determinar una data límit. Es fa necessari que la Conselleria treballi per restablir un clima de confiança cap als seus treballadors; en aquest cas, els directors dels centres educatius, i per extensió els membres dels equips directius i la resta del professorat, peces clau de l’engranatge d’aquest sistema públic, que defensam i en el qual creiem. Els directors de Menorca només feien la seva feina i per això no poden ser sancionats. A més a més, després de les darreres informacions,  veiem que la Conselleria improvisa quant a la resolució dels expedients.


Pensam que un cop desencallats els temes més conflictius, la negociació de les reivindicacions relacionades amb el pressupost, les beques, l’atenció a la diversitat i les de caire més laboral pot ser més senzilla.

Finalment, consideram que la Conselleria ha d’explicar clarament com pensa gastar els diners acumulats durant els dies de vaga després de realitzar els descomptes a les nòmines del professorat. Exigim concreció a l’hora de donar a conèixer com s’han de realitzar aquestes despeses.

En qualsevol cas, pensam que s’ha d’exigir la màxima transparència en la gestió d’aquest conflicte per tal que l’opinió pública i les famílies coneguin tot el procés, i per evitar malentesos.